Grøn sløjd kursus er en god modpol til den tekniske hverdag

 grøn sløjd kursus

=At arbejde i frisk træ, lige fældet

=At lære hvordan et naturmaterialet bearbejdes til et produkt

=At fremstille genstande på en simpel måde

Målet er at opleve håndens arbejde, oplev skjulte færdigheder, kompetencer og et indre flow. Finde glæden og forståelsen ved en bæredygtige tilgang til et håndværk.

Standard kursus er:

=At lære det nyfældede træs egenskaber og muligheder at kende.

=At arbejde med kniv, økse.

=Snitning af skeer mm.

Udvidet kursus:

=Lav din egen snittekniv i frisk træ – ingen lim eller anden gift

=Snitte teknik, mere end at snitte væk fra dig selv

=Og meget, meget mere

Q2217 0319 – eller klik her

Træpleje

Træfældning – faste priser og aftaler Træbeskæring – rigtig viden og kunnen, din sikkerhed og glæde. 0ver 25 år med træpleje og træklatring

TræVærk

Jeg tilbyde dig noget helt specielt der er lavet i træ, fra hønsehuse til renovering af dit bindingsværk. Jeg arbejder med træ fra de danske skove og i samarbejde med lokale savværker.

Grøn Sløjdkursus

Grøn sløjd – Lær snitteknivens verden Undervisning og arbejde med snittekniv og økse i friskt træ. Snittebussen og Friluftsvejlederen køre lige til jeres dør - undervisning på højskoler, naturcentere og private.
shape
2016 Hand made by Nis Falck Telefon 2217 0319 Fyn og resten af landet